top of page
Heal My Voice Sweden
VÄRDEFULLA RÖSTER

ISBN 978-91-637-4464-8

 

I denna antologi möter du 21 kvinnor som alla vill berätta sin autentiska historia för dig. Historier fyllda av glädje, sorg, liv, död, ljus, mörker, kärlek och värde.

Tillsammans har vi skapat denna bok och vågat berätta om sådant som tidigare var omöjligt.

Tillsammans har vi gjort det möjligt genom att vara öppna och accepterande mot varandra, kärleksfulla och aldrig dömande, stöttande och samtidigt sanna.

Tillsammans har vi byggt en plattform där vi alla har känt oss trygga och varje kvinna har fått vara den hon är och växa i sin egen takt.

Tillsammans har vi skrattat, gråtit, sörjt och förlåtit.

Tillsammans har vi firat, hyllat och vågat stråla i våra framgångar.

Tillsammans har vi befriat våra sinnen, flätat samman våra själar och fått systrar för livet.

Tillsammans.
 

Pris: 200 kr

 

Porto inom Sverige ingår

Kom ihåg att skriva in din leveransadress!

Mjukpärm, 200 sidor

Svenska, 2013

Förord: Bob Hansson

Redaktör: Charlotte Cronquist

Omslag: Louise Weibull

Heal My Voice Sweden
FRIGÖRANDE RÖSTER

ISBN 978-91-637-7417-1

 

Dessa 21 berättelser är inte skrivna av svaga kvinnor. De är skrivna av starka kvinnor som berövats
sin styrka. Och återvunnit den. Kvinnor som likt Tove Janssons Lilla My osynliggjorts av kyla och förakt men som trätt fram på scenen igen. Kvinnor som fått sina vingar brutna redan i tidiga år av alkoholiserade fäder eller undflyende mödrar men som långsamt övat sig i att våga flyga. Kvinnor vars röster, spontanitet och livskraft dämpats men som återerövrat sig själva. Kvinnor vars kroppar förnekats eller stigmatiserats av eget eller andras missbruk, men som på nytt förmått ta emot sina kroppar och sin sexualitet som gåvor. Kvinnor som gråtit av sorg men där sorgen fått bli en erfarenhet som öppnat till livet.

/ Berth Löndahl, präst och författare

 

Pris: 200 kr

 

Porto inom Sverige ingår
Kom ihåg att skriva in din leveransadress!

Mjukpärm, 260 sidor

Svenska, 2014

Förord: Berth Löndahl
Redaktör: Charlotte Cronquist
Omslag: Louise Weibull

Heal My Voice Sweden
SENSUAL VOICES
TRUE STORIES BY WOMEN EXPLORING CONNECTION AND DESIRE

ISBN 978-91-88093-46-2  

 

Tjugo omtumlande sanna berättelser som berör på djupet, skrivna av tolv svenska kvinnor och åtta amerikanskor. Sensual Voices innehåller de nära intima skildringarna av kvinnors sexualitet, sensualitet, längtan, tro, hopp, kärlek och outtröttliga villighet att förändra sin situation. Ur lidandet mot lusten. Ur förnekandet mot förvandlingen. Ur mörker mot ljuset.

BOKEN ÄR PÅ ENGELSKA!

 

Pris: 200 kr

 

Porto inom Sverige ingår
Kom ihåg att skriva in din leveransadress!

Mjukpärm, 220 sidor

Engelska, 2015

Förord: Lars Linder and Brig Feltus
Redaktörer: Andrea Hylen and Ellen Koronet
Omslagsfoto: Louise Weibull

Omslagsdesign: Tove Möller Andersson

bottom of page