top of page
Sandy McDougall

Transformational -  Healing - Empowering - Connecting

Just before I joined my first Heal My Voice program, I had made the conscious decision to actively empower my voice in the world. The HMV program has allowed me to go a step further, exploring the earliest and deepest roots of my voice, and to go back in my life for clues, memories, experiences, dreams, and visions to heal, transform, and empower my voice from the ground up - so I can align more and more fully with the entirety of my life experience. I am grateful for that very timely opportunity. It deepens my healing, my writing, my speaking, and my work with my clients.

 

I have been a member and a leader of women's circles, women's organizations, and women's initiation experiences all my adult life - and still the Heal My Voice experiences remind me every day in fresh ways that women's stories are rich and powerful sources of learning and transformation for self, for others, and for the world.

 

When we collaborate across cultures, we contribute to building global networks connecting heart-led healing and peace-building communities everywhere.

The Heal My Voice writing process initiated an ever-evolving inner-excavation process where many of us write draft after draft, going deeper each time into self-awareness and healing. Each time I found, even as the final book was going into print, that I was aware of still deeper layers surfacing as the inner process continued.

 

With the compelling energy of the children's book, "The Little Engine That Could", the Heal My Voice process put me on a track which inspired me to rise up, move along, and take empowering action in countless challenging ways both personally and professionally, surrounded as I was by tremendous love, support, creativity, and inspiration from facilitators and other participants alike over the 9-month process.

 

MORE ABOUT SANDY: www.themaverickedge.com

 

Carin Dackman

Kärlek - Tillit - Inre styrka

Jag fick uppleva ett skrivflöde som jag inte känt tidigare, en tillit till att det som vill berättas tar plats. För mig var det också viktigt att våga tilllåta skrivprocessen att gå så lätt som den gjorde. Och att säga nej till att fortsätta skriva och fördjupa berättelsen när jag kände att jag började stångas med skrivandet.

 

Marie såg lager som kunde utforskas och fördjupas och coachade mig att fortsätta skriva, men då var jag inte redo. Jag förstår att det finns fler och djupare lager att utforska och vill gärna fortsätta skriva i de skikten. Men för mig var det var så skönt att kunna stå kvar i att vara nöjd med den berättelse som fanns och att inte tillåta presteraren i mig att ta över och driva mig. För det har jag tillåtit hela mitt liv, att säga nej till det var nog den största ”segern”.

 

Mitt författarskap är fortfarande under utveckling. Flödet i den text som föddes under bokprojektet finns som ett stråk i mig och kommer att blomma vidare när tid är.

 

Min personliga utveckling de senaste tio åren har också inneburit ett andligt uppvaknande. Genom HMVS har jag vågat ta steget att uttrycka det i text, låta det bli synligt för flera.

 

HMVS: Kärlek, tillit, inre styrka. Humor och glädje. Våga visa sårbahet.

 

MER OM CARIN: www.inmovement.se

Eva Solberg

Värme - Kärlek - Gemenskap

Skrivprocessen gav mig en djupare insikt om hur jag ser på mig själv. Den yttre läkningen av själva händelsen var frigörande och viktig. Att sedan vända på perspektivet och få hjälp att se hur mina tankar om mig själv påverkar mina val och beslut har gett mig en större medvetenhet. En medvetenhet kring hur viktigt det är att vara sann mot mig själv och våga uttrycka mina behov.

 

Jag har fått uppleva vilken fantastisk värme och kärlek  kvinnor besitter och delar när de vågar sänka sin gard och visa sin sårbarhet genom att dela sina innersta tankar.

 

MER OM EVA: www.facebook.com/www.solevaeducation.se

 

Ingrid Banheden Breisner

I feel much more capable of daring living my dream!

The very form of the project has helped me developing in all technical ways like skyping and radio talks and has also launched the idea to connect and maybe work with the whole world, a wider perspective of everything.

 

It has been like a therapy to me where, instead of answering questions at a therapist's, I have found words and answers to my thoughts, through my own writing but especially through reading other women's stories.

 

I feel much more capable of daring living my dream!

 

Before I was a bit afraid of women, fearing "giggles behind my back" but now I feel a great connection, a support and the great power when women come together.

 

MORE ABOUT INGRID: http://nyttoliv.se

Titti Jacobson

Autencitet - Kärlek - Djup Systerskap

Jag kunde äntligen avsluta det kapitel i mitt liv som handlade om utanförskap och otillräcklighet. När jag skrev hade jag ingen aning om att jag gjorde ett bokslut över något som präglat över halva mitt liv. Det är en stor lättnad men också en lärdom som jag bevarar djupt i mitt hjärta.

 

Mitt ledarskap är mer autentiskt idag än tidigare. Med ödmjukhet, kärlek och med en fast hand leder jag mina grupper. Jag känner att jag står stadigt med båda fötterna på Moder Jord. Det finns ett lugn och en stabilitet i mig idag som inte funnits där tidigare.

 

Min självkänsla och mitt självförtroende är förankrat. Jag är tryggare med att röra mig utanför mina egna ramarna än tidigare och kan möta människors upprördhet eller ifrågasättande med ett lugn. Jag tar inte påhopp personligt längre. Det känns bra att kunna bemöta människor med ett lugn och en objektivitet.

 

Relationen till kvinnor har fördjupats. Jag gläds över hur vi verkligen kan stötta varandra i vått och torrt. Vi gläds åt varandras framgångar, nätverkar och stöttar varandra när någon har en motgång.

 

Jag är inte längre lika styrd över att saker ska vara på ett visst sätt och jag har lärt mig be om och ta emot hjälp från andra, och anlita HMVS-systrar när jag behöver deras kompetens.

 

MER OM TITTI: http://taettstegitaget.blogspot.se/

 

 

bottom of page