• Marie Ek Lipanovska

Den fenomenala kvinnan

Allt finns inte på samma plats. Så bakvänt och svårt det är att medvetet glida ifrån varandra. De tankarna vaknar jag med denna morgon. Det är lika mycket ett konstaterande som att vinden idag är höstlik och kylig. Löven rasslar sitt medgivande.


Jag befinner mig i ett utforskande av mig själv som kvinna. Det blir så tydligt för mig att om jag ska kunna samla ihop den bild av mig som är sann och äkta, då behöver jag söka på mer än ett ställe. För att kunna ha en samlad och hel självbild behöver jag också medvetet glida bort från en del platser och människor där jag uppfattar att det saknas utrymme för hela den kvinna jag är. För mig är helighet att vara hela den människa Gud format mig till.


Jag tror varje människas djupaste längtan är att bli sedd på djupet utan att formas om till något hon inte är. Åtminstone är det så för mig.Jag pratar här om krocken som sker i mig när kvinnan i mig möter religionens syn på kvinnan och helighet. Och jag berättar om den hårdhet som växt fram under mitt liv som en konsekvens när det kvinnliga inte fått ta upp sin plats, och hur den hårdheten idag ställer sig i vägen för min självbild och i mitt arbete.


Marie

Recent Posts

See All

Ett är nödvändigt

Berth Löndahl och jag samtalar om förtröstan på Gud, om att söka Gud först och att inte skapa egna bekymmer. Vi pratar om hålet i människan

Marie Ek Lipanovska

0703 - 624260 

marie.eklipanovska@gmail.com

  • Marie Ek Lipanovskas youtubekanal
  • Marie Ek Lipanovskas Instagram
  • Marie Ek Lipanovskas podcast

©2020 by Marie

www.marieeklipanovska.se

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now