• Marie Ek Lipanovska

Du är

Jag kommer att brinna igen men utan att brinna upp

Mer som ljus i en krona det vet jag med all säkerhet


Jag vet inte hur och när

bara att det är så det är

Jag vet inte varför

men att det är till Guds ära


Det kan dröja flera år

men jag har inte bråttom

Det som är bestånde

behöver inte jäktas fram


En dag segrar kärleken

och sveken suddas ut

En dag segrar sanningen

och lögnerna dör ut


Han vakar över mig

min bror och mästare

Han älskar mig

Guds egen son


Jag lyssnar till hans röst

när den kallar mig

Jag förs av hans ande

när den leder mig


Jag vet vad han vill för mig

kärlek och glädje

Jag känner hans löften

frid och evigt liv


I hans ljus vill jag leva

långt bort från ondskans verk

I hans kärlek vill jag växa

utan några besvär


Jag har varit i människans mörker

känt synden som leder till död

Jag har lyssnat till människans lögner

och sett kärlek bli till begär


Jag har burit människans onda

och känt längtan efter döden

Jag har lyssnat till själen

och henne förtvivlande rop om hjälp


Jag har omfamnat människokroppen

hennes skörhet och sårbarhet

Jag har mött hennes visdom

och levt i hennes fattigdom


Bortom den egna horisonten

har jag funnit en ny verklighet

En värld med andra lagar

den plats där friden bor


Vägen dit är lång och svår

få når hela vägen fram

Farorna är många

och fällorna likaså


Lätt är det att gå vilse

att lyssna till lockande röster

Länge kan man gå i cirklar

utan att upptäcka det


Inte långt ifrån målet

öppnar sig en fruktbar oas

Det är lätt att slå sig till ro där

och bosätta sig för alltid


Men det är en hägring

full av världslig rikedom

Träden dignar av frukt

och alla har vackra kläder


Här råder ensamheten

för ingen är sig själv

Bakom det stora överflödet

äger människan inte sig själv


För mycket av det goda

har blivit ett fängelse

Det finns ingen frihet i oasen

människan är en slav


Få bryter upp från denna plats

skälen är oändliga

Sanningen blir till en ovän

en röst som tystas och förtvinar


Av de få som ger sig av

återvänder de flesta efter ett tag

De som hittar hela vägen fram

känner världen inte igen


Du är världens ljus

Du är Guds son

Du är Evangelium

Du är Livets bröd

Du är det levande vattnet

Du är min förlossare

Du är kärleken

Jesus Kristus är ditt namn


Kram,

MarieSöndagarna med Jesus - Jesu dopJag samtalar med Berth Löndahl, präst och författare om Jesus och evangeliet. Idag talar vi om att längta hem till tilliten i moderlivet, Jesu dop, föreningen i helig ande och Gud som stiger ner i människan och formar oss.

(Från 2019)


Dagens evangelium:

Fol­ket var fyllt av förväntan, och al­la fråga­de sig om in­te Jo­han­nes kun­de va­ra Mes­si­as. Men han sva­ra­de dem al­la: ”Jag döper er med vat­ten. Men det kom­mer en som är star­ka­re än jag, och jag är in­te värdig att kny­ta upp hans san­dal­rem­mar. Han skall döpa er med he­lig an­de och eld. Han har kast­sko­veln i han­den för att ren­sa den tröska­de säden och sam­la ve­tet i sin la­da, men ag­nar­na skall han bränna i en eld som ald­rig slock­nar.” När nu allt fol­ket lät döpa sig och Je­sus också ha­de bli­vit döpt och stod och bad, öpp­na­de sig him­len och den he­li­ga an­den kom ner över ho­nom i en du­vas skep­nad, och en röst hördes från him­len: ”Du är min äls­ka­de son, du är min ut­val­de.” Lukasevangeliet 3:15-17, 21-22 (Bibel 2000)Marie Ek Lipanovska

0703 - 624260 

marie.eklipanovska@gmail.com

  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify Social Ikon
  • Patreon social icon

©2021 by Marie

www.marieeklipanovska.se

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now