• Marie Ek Lipanovska

Efterföljelse

Idag samtalar jag med Berth Löndahl om att ge ur vår fattigdom och ofullkomlighet, om att inte döma och kraften i våra tankar, ord och gärningar. Vi samtalar om positivt tänkande och eventuella skillnader på män och kvinnor. Jag blir rörd till tårar och inspelningen bröts utan att vi märkte det. Välsignelsen saknas, men den uttalades kort efter avbrottet. Så ta emot den även om du inte hör den. (Från 2018)


Dagens evangelietext:

Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. 22Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. 23Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, 24så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. 25Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. 26Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Matt 5:21-26 (Bibel 2000)
Marie

Marie Ek Lipanovska

0703 - 624260 

marie.eklipanovska@gmail.com

  • Marie Ek Lipanovskas youtubekanal
  • Marie Ek Lipanovskas Instagram
  • Marie Ek Lipanovskas podcast

©2020 by Marie

www.marieeklipanovska.se

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now