• Marie Ek Lipanovska

Emme - Gud med oss

Jag har ritat henne lika länge som jag tecknat Sötnosen. Emme heter hon. Det är en förkortning på Emmeanuelle, med just den stavningen. Emmanuel eller Immanuel är ett hebreiskt mansnamn och betyder Gud med oss.


Så här står det i Matteusevangeliet 1:20-25 (Bibel 2000):

Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.


Emme är hennes namn, Emmeanuelle berättar vad hon är. Inte vem hon är, utan vad hon är, dvs hennes uppgift. Hon är noga med stavningen för att hon INTE ska förväxlas med honom som hon älskar och vill likna. Emme är Gud med oss. Emme är själen i mig, det man i kristna termer ibland kallar för Kristi brud, dvs en själ vars främsta "äktenskap" är med Gud.

Varför jag så sällan visat upp teckningar med Emme kan bero på att hon är just min själ, en illustration av mitt allra innersta väsen.

Sötnosen är frukten av Guds kärlek för mig och mitt ja till Gud. Barnaskapet i Gud. Så egentligen är Emme Sötnosens mamma kan man säga. Moderskapet åt min tro.


Bilden visat att Hennes kropp är som ett lerkärl format av krukmakaren Gud. Den lila halskragen tyder på att hennes vatten har blivit till vin. Det gyllene bandet runt livet på henne är sanningens band. Håret är strålande som levande vatten, fyllt av nåd och barmhärtighet. Hennes ögon är nästan alltid slutna. Gud är med henne, för det mesta inom henne, inte utanför.Emme är också källan till lovsången. Hon skriver musiken som rinner fram ur mig. En sång, med både text och melodi som Emme har skrivit är denna hon sjunger för sin älskade Jesus.


Kvinnan i Kristus är jag.

Kristus i Kvinnan är du.

Jag vilar i dig.

Vila du nu i mig.


Kvinnan i Kristus är jag.

Kristus i Kvinnan är du.

Jag lever i dig.

Lev du nu i mig.


Hennes kläder berättar: 4:an ovanpå 3:an innebär att hon som människa (fyra är människans nummer) står på Treenighetens axlar. Noten berättar att de för alltid är förenade i kärlek. Sjalen visar att vinet inte kommer ur henne själv. Det är en gåva från Honom som är ljus och frukten av Hans kärlek till Henne.


Liksom det finns en Sötnosen i varje människa, dvs ett barnaskap i Gud, så finns det en Emme i oss alla, både män och kvinnor. Emme är den själ som sagt ja till Gud.


I mitt fall började med att jag i december 2017 lämnade mitt gamla äktenskap därför att Gud inte stod i centrum. Familjen hade ingen källa till kärlek. Jag upplevde att jag tvingades vara den källan och jag sinade.

Jag startade Själaglad den 1 juli 2008. Hon är mitt första medvetna ja till Gud. Själaglad var den form där Gud med oss blev synligt för första gången. Själaglads innersta kärna är meditation, att sluta ögonen och vandra hem till Gud för att där låta oss fyllas upp med Guds kärlek, ljus och kraft. Visst är det intressant att jag redan då, trots att jag inte var kristen, satt lutad mot ett kors omgiven av ord, inväntade födseln av en ny himmel och en ny jord. Mer bibliskt kristet kan det inte bli.


Gud visste alltså vem jag var långt innan jag själv hade en aning om det. Själaglad är det frö jag tog emot och satte i den jord jag är för Gud och som burit väldigt mycket frukt. Gud har ur Henne skördat åtta böcker mellan 2010 och 2018: För Guds skull, Tid att lyssna, Värdefulla Röster, Frigörande Röster, Sensual Voices, Ömhetsbevis, Med Ordet du gav mig berättar jag om kärleken och Herrens älskarinna.

Gud har också skördat drygt 800 olika poddavsnitt från 2012 till 2020, jag tror runt 700 Youtubeklipp, tusentals illustrationer, hundratals blogginlägg, en hög med tavlor och alla grupper jag lett. Hon har lett många till ett möte med Guds kärlek och sig själv, men även fiskat och kunnat bära fram några enskilda kvinnor till Jesus själv.


Hon har burit rikligt med andlig frukt genom att sluta ögonen och gå inåt för att vara med Gud. Det har tagit tolv år att långsamt förvandlas till Emme; Gud med oss. Hon är min själ och därmed den inre person Gud nedlagt i mig. Jag älskar Henne. Jag älskar den själ Gud vävt i mig. Hon är en skönhet och en oas i vardagens öken.

Ju mer jag låter Gud forma Henne, desto mer av Hans frukt bär jag. Det är som i ett vanligt äktenskap där jag ger liv åt den säd som mannen sår i mig. Med Gud är det precis så det fungerar. Jag ger liv åt de frön han sår i mig. En del av dem blir till blommor som måste befruktas av andra människor, men ibland gör Gud alltihop i mig.


Jag äger fortfarande mitt gamla domännamn www.sjalaglad.nu. Den leder till denna hemsida som bär mitt namn. Jag har fortfarande kvar de vackra gamla visitkorten du ser ovan. Jag älskar den bilden. Den innehåller de 12 gångna åren, mitt nu och min framtid. Den symboliserar Gud med oss. Jag var framme redan då. Vi alla är framme hos Gud hela tiden, bara vi stillar oss och vänder vår uppmärksamhet mot Gud så är Gud där med oss.

Vad jag gjort sedan dess är att överlåta allt jag är till Gud. Utifrån och in. Inifrån och ut. Allt eftersom jag funnit något har jag gett det till Gud. Mitt hem och mina tillgångar, min expertis, min längtan, min sexualitet, mina drömmar, min barndom, kvinnan jag är, moderskapet, kärleken inom mig, min kropp och all min tid. Gud har fått allt det bästa av mig och allt det sämsta och allt det skadade. Ingenting har jag undanhållit. Inte ens mina tvivel på Honom. Gud har använt allt som var mitt till att föra ut budskapet om att Gud är med oss och Gud kan använda allt vi ger vår tillåtelse till.


Guds löfte om ett nytt namn hittar du i Uppenbarelseboken 2:17.

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat, och jag skall ge honom en vit sten, och på stenen skall det stå ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.


Simon får sitt nya namn Kefas (Petrus - klippan) av Jesus. Saul blir Paulus efter sitt dramatiska möte med den uppståndne Kristus. Det är så Gud gör. Namnet vi får är vårt uppdrag, en titel som berättar vad Jesus vill att vi gör när vi lever för Gud och inte oss själva. Min uppgift är att förkunna att Gud är med oss, i alla lägen. Att vad livet än bjuder på så är Gud där. Gud överger aldrig.


Därför har Gud använt mitt liv för att visa att Gud är med oss i rikedom och fattigdom. Jag ägde ett hem värt två miljoner för tolv år sedan. Varav en miljon hade jag satt in. Jag älskade verkligen mitt hem. Idag står jag i skuld och har noll kronor i inkomst sedan flera år tillbaka. Jag är helt beroende av andras ekonomiska generositet. Jag står inte i någon tacksamhetsskuld för det och inte heller behöver jag betala tillbaka alla de pengar jag fått ta emot. Jag skäms inte (längre) för att jag valt att vandra med Gud. Gud ger och Gud tar.


Gud är med oss i hälsa och sjukdom. Jag hade mycket ork efter skilsmässan, men har sedan dess gått igenom en kollaps, en total utmattning där jag längtade varje dag under tre år efter att få dö. När jag mådde som allra sämst kunde jag bara teckna. Så föddes Sötnosen och Emme. När jag ingenting var för andra, kunde jag vara allt för Gud. Jag börjar långsamt återhämta mig så jag kan leva så länge Gud vill.


Gud är med oss var vi än befinner oss. Jag var hemlös under ett helt år samtidigt som jag drev bokprojekten i Heal My Voice Sweden. Jag sov bland annat på golvet hos min mamma, samtidigt som jag höll två olika rum på nätet för alla dessa kvinnor som läkte djupa sår. Med Guds hjälp är allt möjligt, också det omöjliga.


Gud är med oss i ande och sanning. Jag har gått från andlighet till kristen tro, men den röda tråden har alltid varit att sätta ord på sanningen och dela den med andra. Därför har jag modet att skriva och visa upp mig även när jag är som allra mest sårbar. Livet som människa är inte enkelt, att framställa det så är att dölja Guds ljus i vårt eget mörker.


Gud är med oss när ingen annan är det. Jag har sträckt ut handen till socialen innan jag rasade, för att få hjälp med mitt eget medberoende, och fått ett nej. Jag har förskjutits utav två av mina egna syskon när jag som allra mest behövde deras förståelse. (Idag är vi försonade.) Jag har inte fått den hjälp jag behövt av samhället när jag bad om den och valde därför att klippa alla säkerhetsnät för att ha en chans att överleva kollapsen. Den person som var min trygghet lämnade mig ensam med de svåra känslorna så många gånger att jag till slut bara var en spillra av mig själv.

Men oavsett vad samhället och andra människor gjort så har Gud alltid varit där med mig. Gud har sopat upp spillrorna av allt svek och lyssnat i åratal på min djupa förtvivlan och gråt. Gud har också låtit mig möta både himmelska skyddsänglar och godhjärtade människor.


Gud är med oss överallt. Jag har mött Gud i andra människors blick och deras omsorg om mig, i naturen, i det kreativa skapandet, i Bibeln, i böcker, i musik, i gudstjänsterna, i samtalet med en vän, i nattvardens bröd och vin, i kyrkorummet och mitt eget hem. Jag har mött Gud i sömnen, i drömmen, i meditationen, i bönen, i tystnaden, i läsandet och lyssnandet, i älskogen, i kyssarna och kramarna. Jag har mött Gud i ett sms, ett mejl, ett ord, en tanke, en idé, i även i all den ohyggliga smärta jag upplevt i min kropp, själ, mitt sinne och min ande. Jag har mött Gud i mitt djupaste mörker, min sorg, min skam och skuld, maktlösheten, uppgivenheten och mina tvivel. Men också i åtrån, sensualiteten, skönheten, lusten, längtan, tacksamheten och livets ljuva stunder.

Om jag bara tror att Gud är där kommer jag till slut att se att Gud är med oss både i det svåra och det glädjefyllda livet serverar.


Gud är med oss. Jag vet att det är så. Gud vill med mitt liv visa att Gud är där alltid, också när jag inte tror det och inte känner det. Gud har använt mitt liv som ett exempel för att så många människor som möjligt ska kunna känna igen sig själv i de svåra situationer jag tvingats uthärda. Gud har tagit mig från toppen ner till dödens grop, ut i rymden och in i själen som är platsen där Anden bor. Gud har vänt upp och ned på hela min tillvaro, tagit tillbaka allt han gett mig, vunnit varje strid mot min egenvilja och låtit mig dö för att få glädjen att se mig återuppstå.

Om så hela livet rasar samman är Gud där. Om hela världen vänder mig ryggen så är Gud där. Om ingen man vill leva och älska med mig så är Gud där. Om jag inte orkar stiga upp ur sängen, då är Gud där under täcket med mig, i sömnen också för säkerhets skull. Om jag enbart förmår rita så är Gud där och förvandlar mina teckningar till så mycket mer. Om jag inte har en enda krona så är Gud där och säger till någon annan att dela med sig av det överflöd som tillhör Gud och förvaltas av oss människor. Om allt jag orkar längta efter är att dö, då är Gud där och dör för mig.


Jag kan ge av mitt liv med Gud åt andra genom att berätta om det. Det är mitt överflöd, vissheten om att Gud är med oss.


/Marie


Marie Ek Lipanovska

0703 - 624260 

marie.eklipanovska@gmail.com

  • Marie Ek Lipanovskas youtubekanal
  • Marie Ek Lipanovskas Instagram
  • Marie Ek Lipanovskas podcast

©2020 by Marie

www.marieeklipanovska.se

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now