top of page
Eden_edited.jpg

Eden

Gud sade: »Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.« 

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 

Gud välsignade dem och sade till dem: »Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.«

(1 Mosebok 1:26-28)

Storlek 80 x 60 x 4 cm

Pris: 7500 kr

Frakt inom Sverige inkluderad

Eden detalj 3.HEIC
Eden.HEIC
Eden detalj.HEIC
bottom of page