• Marie Ek Lipanovska

Ärkeängeln Mikaels dag

Ärkeängeln Mikaels dag firar vi idag den 29 september.


Mikael, en av de främsta änglafurstarna, kom till min hjälp. [..] »Var inte rädd, du högt älskade«, sade han, »allt skall gå väl. Var stark, var stark!« När han talade med mig blev jag frimodigare och sade: »Tala, herre, nu har du styrkt mig.«

(Dan 10:13,19)Sötnosen och ärkeängeln Mikael, illustration av Marie Ek Lipanovska
Sötnosen under Ärkeängeln Mikaels beskyddande vingar

24 views0 comments

Recent Posts

See All