top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Bara en vindfläkt är människan, psalm 39

Updated: Jan 3

Sötnosen och Anden läser Psaltaren | psalm 39 (BELOW IN ENGLISH)


Herre, lär mig inse att jag skall dö

och hur få mina tillmätta dagar är,

inse att jag är förgänglig.

En handfull dagar är allt du ger mig,

för dig är min livstid ett intet.

Bara en vindfläkt är människan, (Psaltaren 39:5-6 ©Svenska bibelsällskapet)

Sötnosen läser psaltaren psalm 39, illustration av Marie Ek Lipanovska


Sötnosen och Anden läser Psaltaren - varje fredag på Facebook, Instagram och Sötbloggen www.sotnosen.se


 

Sötnosen and Spirit Reading the Book of Psalms | psalm 39


O Lord, let me know my end

and the number of days left to me;

show me how fleeting my life is.

You have allotted me a short span of days;

my life is as nothing in your sight;

human existence is a mere breath. (Psalm 39:5-6, New Catholic Bible)


"Sötnosen and Spirit Reading the Book of Psalms" - Every Friday on Facebook, Instagram and her blog www.sotnosen.se

Comments


bottom of page