top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Drottning i Guds rike, psalm 21

Updated: Aug 11, 2023

Sötnosen och Anden läser Psaltaren | psalm 21 (BELOW IN ENGLISH) Psaltarpsalm 21 består av 14 verser. Sötnosen tolkar vers 2-8.


Herre, kungen gläds åt din styrka, han jublar över din hjälp. Vad han önskar ger du honom, du vägrar ej det han ber om. Du kommer till honom med goda gåvor, du sätter på hans huvud en krona av guld. Han ber dig om liv och du ger det, oändligt många levnadsår. Din hjälp gör hans ära stor, du skänker honom prakt och glans. Du ger honom välsignelser för evigt, bereder honom glädje inför dig. (Psaltaren 21:2-8, ©Svenska bibelsällskapet)

Sötnosen illustration av Marie Ek Lipanovska

Sötnosen är ett Guds barn, men det hindrar henne inte från att känna sig stor och vuxen, som en drottning i Guds rike. Hennes skattkista svämmar över av kärlek. Alla hennes rikedomar kommer från Gud. Livets träd dignar av många olika sorters frukter. Livets vatten räcker i all evighet till henne, växterna och djuren. Blommor fyllda av nektar för de minsta liven är skönhet för henne att beundra.

Sötnosens tron är treenighetens pall, Fadern och Sonen och Den Helige Anden. Den platsen har Moder Maria visat Sötnosen. Den skänker Sötnosen vila och låter henne ha famnen full av Andens barn. Allt har hon fått i gåva av Gud att förvalta och föröka med sin vän Andens hjälp.


Sötnosen och Anden läser Psaltaren - varje fredag på Facebook, Instagram och Sötbloggen www.sotnosen.se


 

Sötnosen and Spirit Reading the Book of Psalms | page 20


The king rejoices in your strength, Lord. How great is his joy in the victories you give!

You have granted him his heart’s desire and have not withheld the request of his lips.

You came to greet him with rich blessings and placed a crown of pure gold on his head. He asked you for life, and you gave it to him— length of days, for ever and ever. Through the victories you gave, his glory is great; you have bestowed on him splendor and majesty.

Surely you have granted him unending blessings and made him glad with the joy of your presence. For the king trusts in the Lord; through the unfailing love of the Most High he will not be shaken.

(Psalm 21:1-7, New International Version)


Sötnosen is a child of God but that doesn't stop her from feeling as a grown up, and a queen in the kingdom of God. Her treasure chest is overflowing of love. All of her wealth comes from God. The tree of Life is filled with abundance from all kinds of fruits. The water of Life is ever lasting for her, the animals and the plants. The flowers offers nectar to the smallest av creatures and brings beauty to Sötnosen's life.

Her throne is the trinity, The Father, The Son and The Holy Spirit. That seat is given to her by Mother Mary. It is a place to rest and it allows Sötnosen to have her arms full of children from the Spirit. Everything is a gift from God, and for Sötnosen to care for and propagate with the help of the Spirit.


"Sötnosen and Spirit Reading the Book of Psalms" - Every Friday on Facebook, Instagram and her blog www.sotnosen.se


Marie

Författare, illustratör och konstnär

Comentários


bottom of page