• Marie Ek Lipanovska

Du är Guds helige

Sötnosens Årskalender 89/365


Jesus sade till de tolv: »Inte vill väl ni också gå er väg?« Simon Petrus svarade: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.«

(Johannesevangeliet 6:67-69)Sötnosen illustration av Marie Ek Lipanovska

Text ur Bibel 2000 ©Svenska bibelsällskapet

5 views0 comments

Recent Posts

See All