• Marie Ek Lipanovska

Gör så att jag kan se

Sötnosens Årskalender 92/365


Jesus frågade: »Vad vill du att jag skall göra för dig?« Han svarade: »Herre, gör så att jag kan se igen.« Jesus sade: »Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.«

(Lukasevangeliet 18:41-42)Sötnosen illustration av Marie Ek Lipanovska

Text ur Bibel 2000 ©Svenska bibelsällskapet

4 views0 comments

Recent Posts

See All