top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Gud är min tillflykt, psalm 11

Updated: Aug 11, 2023

Sötnosen och Anden läser Psaltaren | psalm 11

Psaltarpsalm 11 består av 7 verser. Sötnosen tolkar vers 1-2.


Hos Herren tar jag min tillflykt. Hur kan ni säga till mig: »Fly som en fågel till bergen!«

Se, de gudlösa spänner bågen, de har lagt sin pil mot strängen för att skjuta de rättrådiga i dunklet.

(Psaltaren 11:1-2, Bibel 2000 ©Svenska bibelsällskapet)


Sötnosen, illustration av Marie Ek Lipanovska

Vad gör vi när våra grundvalar rasar samman? När demokratin rämnar och diktaturen tar vid. När den oskyldige fängslas och den skyldige går fri. När den girige tar från den som ingenting har. När den vuxna överger sitt barn. När det onda slukar det goda. När Skapelsen skändas och töms på liv. När det inte finns någon plats dit människan kan fly.


Sötnosen vet att det bara finns en enda plats där det onda inte kan nå henne. Den platsen är hos Gud. Sötnosen vet att en del av det som sker i Skapelsen och i en människas liv måste Gud ta hand om för det övergår människans förmåga.

Att vara kvar hos Gud är Sötnosens uppgift. Att vara kvar i kärleken och bevara friden. Att be för allt och alla, och låta Gud ta striden. Så när Sötnosen tar sin tillflykt till Gud, tar hon samtidigt alla människorna med sig. Hon litar på Guds ord och löften. 


Varje fredag kan du på Facebook, Instagram och Sötbloggen se och läsa en sida i den framtida boken "Sötnosen och Anden läser Psaltaren".


Gilla gärna, kommentera och dela så att Sötnosen har en chans att synas i resten av flödet.


Tack på förhand!

Marie

Comments


bottom of page