top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Guds löften, psalm 19

Updated: Aug 11, 2023

Sötnosen och Anden läser Psaltaren | psalm 19

Psaltarpsalm 19 består av 15 verser. Sötnosen tolkar vers 2–4.


Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.

Dag talar till dag därom och natt undervisar natt.

Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras.

(Psaltaren 19:2-4 ©Svenska bibelsällskapet)


Sötnosen, illustration av Marie Ek LipanovskaHennes nakna tår sticker ut ur molnet. Hon är ett barfotabarn, så känner Sötnosen både himlen och jorden, genom sin egen lilla kropp. Det är inte genom tal och ljud hon lyssnar till Gud. Allt hon är och har är gåvor från Gud, och det är de som vittnar.


Anden – hennes bästa vän och ständiga följeslagare vägleder, hjälper och tröstar. Den gyllene kronan – en barnatro full av ljus, fantasi och lekfullhet. Betlehemsstjärnan – ljuset som lyser upp hennes nätter och visar vägen till Jesusbarnet. Brödet – det levande brödet som mättar hennes hunger efter att vara älskad precis sådan hon är. Halsduken – kärleken hon fått för att tala om Gud och knyta kärleksband till de Gud utvalt åt henne. Kläder – efter väder, så att hon kan vistas bland Guds alla barn, för naken är hon endast inför Gud. Tofsarna till håret – för att "vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden." (Joh 3:8)


Guds löften är inga tomma luftslott, utan ord som tagit jordisk kropp. I det synliga ser Sötnosen den osynlige Guden.


 

Varje fredag kan du på Facebook, Instagram och Sötbloggen se och läsa en sida i den framtida bokserien "Sötnosen och Anden läser Psaltaren".


Gilla gärna, kommentera och dela så att Sötnosen har en chans att synas i resten av flödet.


Tack på förhand! Marie

Comments


bottom of page