top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Han gör slut på krigen, psalm 46

Sötnosen läser Psaltaren del 2 | psalm 46

(BELOW IN ENGLISH)


Kom och skåda Herrens gärningar,

som slår världen med skräck.

Han gör slut på krigen över hela jorden,

han bryter bågen och bräcker spjutet,

sköldarna bränner han upp i eld.

(Psaltaren 46:9-10, ©Svenska bibelsällskapet)


Sötnosen, illustration psalm 46, av Marie Ek Lipanovska


Sötnosen läser Psaltaren - varje fredag på Facebook, Instagram och Sötbloggen www.sotnosen.se 

Sötnosen Reading the Book of Psalms part 2 | psalm 46


Come and behold the works of the Lord,

    the astonishing deeds he has wrought on the earth.

He puts an end to wars all over the earth;

    he breaks the bow and snaps the spear,

    and he burns the shields with flames.

(Psalm 46:9-10, New Catholic Bible)

"Sötnosen Reading the Book of Psalms" - Every Friday on Facebook, Instagram and her blog www.sotnosen.se

bottom of page