top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Högsta önskan, psalm 20

Updated: Aug 11, 2023

Sötnosen och Anden läser Psaltaren | psalm 20

(BELOW IN ENGLISH)

Psaltarpsalm 20 består av 10 verser. Sötnosen tolkar vers 5.


Må Herren ge dig vad du önskar

och låta dina planer lyckas.

(Psaltaren 20:5, ©Svenska bibelsällskapet)Sötnosen illustration av Marie Ek Lipanovska


Sötnosen önskar sig en värld där hela Skapelsen återvänt hem till Gud och knutit kärleksband med Skaparen. Sötnosen tror att Jesus är Världens ljus och den som kan tända ljuset i alla människor. Sötnosen sätter sitt hopp till Anden att vägleda var och en som delar hennes önskan så att hela Skapelsen en dag är upplyst. Sötnosens plan är att själv vara ett litet ljus i världen och så inspirera alla Guds barn att med Guds hjälp vara detsamma.


Sötnosen och Anden läser Psaltaren - varje fredag på FB, Instagram och Sötbloggen.


 

Sötnosen and Spirit Reading the Book of Psalms | page 19


May he give you the desire of your heart

and make all your plans succeed.

(Psalm 20:4, New International Version)


Sötnosen has a desire for the Creation to be returned back to God and reconnected to the Love of the Creator. Sötnosen believes that Jesus is the Light of the World and the one that can ignite the light in every person. Sötnosen puts her hope in the Holy Spirit to guide everyone that shares her desire, so that the Creation one day will be enlightened. Sötnosen´s plan is to be a little light in the world, and so inspire all of God´s children to be the same, with the help of God.


"Sötnosen and Spirit Reading the Book of Psalms" - Every Friday on FB, Instagram and her blog.

Comentarios


bottom of page