top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Hos dig är livets källa, psalm 36

Sötnosen och Anden läser Psaltaren | psalm 36 (BELOW IN ENGLISH)


Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. (Psaltaren 36:6-10 ©Svenska bibelsällskapet)


Sötnosen läser Psaltaren 36, illustration av Marie Ek Lipanovska


Sötnosen och Anden läser Psaltaren - varje fredag på Facebook, Instagram och Sötbloggen www.sotnosen.se


 

Sötnosen and Spirit Reading the Book of Psalms | psalm 36

O Lord, your kindness extends to the heavens;

your faithfulness, to the skies.

Your righteousness is like the mountains of God;

your judgments, like the mighty deep;

you sustain both humans and beasts, O Lord.

How precious, O God, is your kindness!

People seek refuge in the shadow of your wings.

They feast on the abundance of your house,

and you give them to drink from your delightful streams.

For with you is the fountain of life,

and by your light we see light. (Psalm 36:6-10, New Catholic Version)


"Sötnosen and Spirit Reading the Book of Psalms" - Every Friday on Facebook, Instagram and her blog www.sotnosen.se

Commentaires


bottom of page