• Marie Ek Lipanovska

Ingenting kan döljas för honom

Sötnosens Årskalender 88/365


Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.

(Hebreerbrevet 4:12-13)Sötnosen illustration av Marie Ek Lipanovska

Text ur Bibel 2000 ©Svenska bibelsällskapet

2 views0 comments

Recent Posts

See All