top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Jag törstar efter Gud, psalm 42

Efter 41 veckor kliver vi nu in i den andra av de fem böcker som Psaltaren, Bibelns egen sång- och bönbok, är indelad i. De yngsta delarna av Psaltaren är från c:a 300-talet f Kr. De äldsta är många hundra år äldre, alltså talar om vi texter som är minst 2300 år gamla. De läser nu Sötnosen med Andens hjälp så att vännerna kan bjuda på en bibelparafras, en förenkling som kanske kan locka dig att öppna Bibeln och läsa hela psaltarpsalmen.


Sötnosen läser Psaltaren del 2 | psalm 42

(BELOW IN ENGLISH)Sötnosen läser Psaltaren psalm 42, illustration av Marie Ek Lipanovska


Som hjorten längtar till bäckens vatten,

så längtar jag till dig, o Gud.

Jag törstar efter Gud,

efter den levande Guden.

När får jag komma,

när får jag träda fram inför Gud?

Tårar har blivit min föda

dag och natt.

Ständigt frågar man mig:

»Var är din Gud?«

(Psaltaren 42:2-4 ©Svenska bibelsällskapet)

Sötnosen läser Psaltaren - varje fredag på Facebook, Instagram och Sötbloggen www.sotnosen.se


 

Sötnosen Reading the Book of Psalms | psalm 42


As the deer pants for streams of water,

    so my soul pants for you, my God.

My soul thirsts for God, for the living God.

    When can I go and meet with God?

My tears have been my food

    day and night,

while people say to me all day long,

    “Where is your God?”

(Psalm 42:1-3, New International Version)

"Sötnosen Reading the Book of Psalms" - Every Friday on Facebook, Instagram and her blog www.sotnosen.se

Comments


bottom of page