• Marie Ek Lipanovska

Jesus förhärligad

I söndags var det Kristi förklarings dag. Temat är Jesus förhärligad. Sötnosen har valt dessa bibelord: Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: »Stig upp och var inte rädda.« De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus. (Matteusevangeliet 17:7-8)Vad menar egentligen Sötnosen med denna bild? Den är inte helt uppenbar, inte heller för mig. Jag måste söka svaren i alla detaljerna för att kunna förstå budskapet hon vill sända till oss.


Min tolkning är att vi måste lyfta blicken från oss själva. Söka efter Anden (den helige ande) och det ljus som utgår från Anden. I det ljuset ser vi Jesus.

Sötnosen är inte Jesus, men hon är som Jesus. Hon är barnaskapet Jesus förkroppsligade som människa. Hon har inte fötterna på jorden utan i himmelen. Hon är rotad i Andens kärlek för henne. Sötnosen håller det dubbla kärleksbudet som Jesus sagt är nyckeln till evigt liv, och som man kanske kan säga sammanfattar de tio budorden Mose fick:


Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. (Lukasevangeliet 10:27)


Sötnosen är klädd i levande vatten. I det levande vattnet kan själen blomma. Hennes "andedräkt", det hon är klädd i pekar på dessa bibelord:

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: »Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.« Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. (Johannesevangeliet 7:37-38)


Ser ni hur cirkeln sluts utan att jag ens kunde räkna ut det? Det var redan uträknat av Gud. Jag skulle bara få syn på den uträkningen. Jesus är förhärligad. Anden har kommit. Till Sötnosen.


Titta på bilden en gång till. Ser ni att Sötnosen ser ut som ett nyckelhål? Det är ingen slump. Det förklarar vem Sötnosen är och vilken port vi ska rikta blicken mot.


Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. (Matteusevangeliet 7:7-14)


Sötnosen syns genom det lilla nyckelhålet. Hon befinner sig på insidan av den port som leder oss hem till Gud. Jag som hennes tecknare var tvungen att mista allt för att min själ skulle ta sig igenom den port som är Jesus och det nyckelhål som är vårt barnaskap i Gud.


När du ser Sötnosen, blickar du in i det arv och den miljö som är det himmelska. Det som också är ditt ursprung och ditt livs slutmål. Allas vårt eviga hem.


M


11 views0 comments

Recent Posts

See All