• Marie Ek Lipanovska

Min bön är att er kärlek ständigt skall växa

Sötnosens Årskalender 80/365Sötnosenillustration av Marie Ek Lipanovska

Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning.

(Filipperbrevet 1:8-9)Text ur Bibel 2000 ©Svenska bibelsällskapet17 views0 comments

Recent Posts

See All