• Marie Ek Lipanovska

Nådens gåvor

Då kom Petrus fram till honom och sade: »Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?« Jesus svarade: »Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

(Matteusevangeliet 18:21-22)10 views0 comments

Recent Posts

See All