• Marie Ek Lipanovska

Sänd mig

Idag är det Apostladagen.

Tema: Sänd mig


Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

(1 Petrusbrevet 2:9-10)
16 views0 comments

Recent Posts

See All