top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Skapelsens frid och fröjd

I sommarens nummer av Bunkeflo kyrkoblad tolkar Sötnosen temat "Skapelsen" från midsommardagen i Svenska kyrkan.


Denna vackra bibelvers kommer ur Jobs bok 12:7-10


Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar kan ge dig svar. Fråga markens kryp, de kan lära dig, havets fiskar kan upplysa dig. Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk? Han har alla varelsers liv i sin hand, varje människas ande.

Sötnosen och hennes vän klär korset och de har Anden till hjälp. Guds avbild är människan och människa är vi tillsammans. Om vi alla gjorde Guds vilja liksom himlens fåglar och markens djur, då skulle vår tillvaro på jorden vara som ett paradis fyllt av frid och fröjd.


Nedan ser ni hur Sötnosen ser ut i församlingsbladet.Fyra gånger om året utkommer Bunkeflo kyrkoblad. I det finns Sötnosen med som en serie sedan ett par år tillbaka. Du hittar alla tidigare nummer här på bloggen under kategorin Sötnosens serier.

Comments


bottom of page