top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Varför sover du, Herre? psalm 44

Sötnosen läser Psaltaren del 2 | psalm 44

(BELOW IN ENGLISH)


Vakna! Varför sover du, Herre?

Res dig! Stöt inte bort oss för alltid!

Varför döljer du ditt ansikte

och glömmer vår nöd och plåga?

Vi har sjunkit ner i gruset,

vi ligger tryckta mot marken.

Grip in, kom till vår hjälp,

befria oss, du som är god!

(Psaltaren 44:24-27, ©Svenska bibelsällskapet)Sötnosen lutar sig över Jesus, illustration av Marie Ek Lipanovska


Sötnosen läser Psaltaren - varje fredag på Facebook, Instagram och Sötbloggen www.sotnosen.se 

Sötnosen Reading the Book of Psalms | psalm 44


Awake, Lord! Why do you sleep?    

Rouse yourself! Do not reject us forever.

Why do you hide your face     and forget our misery and oppression?

We are brought down to the dust;     our bodies cling to the ground.

Rise up and help us;     rescue us because of your unfailing love.

(Psalm 44:23-26, New International Version)


"Sötnosen Reading the Book of Psalms" - Every Friday on Facebook, Instagram and her blog www.sotnosen.se

Comments


bottom of page