top of page
  • Writer's pictureMarie Ek Lipanovska

Vetekornets lag

I sommarens nummer av Bunkeflo kyrkoblad tolkar Sötnosen och Anden Johannesevangeliet 12:24.


Jesus sade: "Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd."

Jag tänker att Jesus är den som har dött för oss för att ge oss nytt liv. Vi skördar vad Jesus har sått tillsammans med alla andra kristna som vandrat före oss på trons väg. Vi kan också vara med och så Guds kärlek i världen. Vi kan ge vidare Guds ord med en förhoppning om att de människor som hör dem tar emot vad vi vill dela med oss av.

"Jag är livets bröd", säger Jesus. "Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta." Det är inte tomma ord. Jesus har visat att för Gud är ord och handling ett.


Nedan ser ni omslaget på sommarens nummer av Bunkeflo kyrkoblad. Tryck på pilen på höger sida så ser du hur Sötnosen ser ut i församlingsbladet. De sista två bilderna är Porträttet jag skriver till varje utgåva. Där kan du läsa om en församlingsmedlems tro och liv.


Fyra gånger om året utkommer Bunkeflo kyrkoblad. I det finns Sötnosen med som en serie sedan ett par år tillbaka. Du hittar alla tidigare nummer på bloggen under kategorin Sötnosens serier.

Bình luận


bottom of page