top of page
Liten flicka i ett sädesfält, Image by Artur Aldyrkhanov

SÖTNOSEN

På flera ställen i Bibeln står det att vi ska bli som barn. En som har förstått innebörden av de orden och lever efter dem är lilla Sötnosen. Julen 2016 kom Sötnosen som karaktär till Marie Ek Lipanovska. Hon har den den helige ande som bästa vän, vandrar i Jesu fotspår och är villkorslöst älskad av sin Himlapappa. Sötnosen tolkar bibelverser med bilder och är därmed en bibelparafras. Hennes uppdrag är att göra Bibeln mer tillgänglig för människor. Både vuxna och barn.

SÖTNOSEN LÄSER PSALTAREN

Psaltaren är en bönebok i Bibelns Gamla testament. Den är älskad och flitigt använd inom hela kyrkan. Varje fredag tolkar Sötnosen en psaltarpsalm på hennes Instagram och Facebook (@sotnosen.se)

ABOUT

GUDS BARN

”Låt bar­nen kom­ma hit till mig och hind­ra dem in­te: Guds ri­ke tillhör såda­na som de. San­ner­li­gen, den som in­te tar emot Guds
ri­ke som ett barn kom­mer ald­rig dit in.”

(Markusevangeliet 10:14-15)

I varje vuxen människa finns ett Guds barn bortom den egna barndomens upplevelser. Det barnet är Guds avbild avlad i Hans villkorslösa kärlek, formad för ett uppdrag åt Honom och för ett evigt liv hos Gud.

Barn som ber med slutna ögon
bottom of page