Enheten i Kristus

Jesus sade: "Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren." (Lukasevangeliet 22:26)Sötnosen illustration av Marie Ek Lipanovska

14 views0 comments

Recent Posts

See All